Đăng kí thành viên miễn phí

Joji Masuda

Joji Masuda

★★★★★
★★★★★

(-)

Quốc tịch : Nhật Bản Nhật Bản

Tuổi:20

Giới tính:Nam

Thông tin
はじめまして、Jojiです。2019年の4月に明治大学の1年生になりました。現在、CyberFelixで活動中です。趣味は、サッカー/漫画/旅行/ラーメン巡り/タピオカ巡りです。特にサッカーは大好きで、今までで12年間ほどサッカーをやってきました。一緒に勉強しましょう!よろしくお願いします!
Quá trình công tác
少年の部 香川国体選手(サッカー)
 • Bằng cấp:Cử nhân Thông tin khác(商学部)
 • Kinh nghiệm du học:Không
 • Chứng chỉ/ Bằng cấp:-

Thời khoá biểu (giờ Việt Nam)

03/2020

 • Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

04/2020

 • Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

Review

Yêu cầu bài học

Ngày lựa chọn:

Thời gian

Số vé bạn có:0 vé vàng,0 vé bạc

Vé đã tiêu thụ:vé vàng0

CLOSE

Đăng kí thành viên miễn phí

Trước tiên hãy đăng kí làm thành viên miễn phí với KAKEHASHI